Arengukava koostamine

Möödunud nädalavahetus korraldas Miiduranna Külaseltsi juhatus laiendatud koosoleku, et tõsisemalt alustada Miiduranna küla arengukava loomisega. Juhatuse soov on luua Miiduranna külale arengukava, mis täpselt kirjeldab Miiduranna küla eesmärke, tegevusi ja analüüsib sisemisi tugevusi ja nõrkusi ning väliseid võimalusi ning ohte. Teisisõnu kirjeldab arengukava, millises Miiduranna külas soovime elada 10 või 20 aasta pärast ja millised on need tegevused selle saavutamiseks. Kuna kõike ei pea ise välja mõtlema, siis otsustasime kuulata, kuidas teistel sarnastel küladel läheb ning kuidas nemad igapäevaselt oma kogukonda arendavad. Selleks kutsusime külla Lääne-Virumaa 2023 aasta küla ja Eesti aasta küla 2023 nominendi Vainupea küla esindaja Mario Luik’e. Saime palju häid mõtteid ja ideid mida teha, mida mitte aga ka mida koos teha. Kõige tähtsam oli kinnitus, et ega Miidurannas pole kogukonna tasandil asjad üldse halvasti vaid kogukonna näol oleme saanud jalad alla ning edasi on piiriks taevas. Neid tegevusi rahastab Põhja-Harju Koostöökogu “Arukad külad, nutikad kogukonnad” programm.