Täida avaldus Miiduranna
Külaseltsiga liitumiseks

Seltsi liikmelisus on seotud iga-aastase liikmemaksuga,
milleks on 10 eurot aastas inimese kohta. Pensionäridele ei ole Seltsi liikmelisus seotud iga-aastase liikmemaksuga.

Liikmemaksu tasumisel palume selgitusse märkida: EESNIMI PEREKONNANIMI LIIKMEMAKS AASTAARV (aasta arv on seotud liikmemaksu tasumise aasta arvuga) Seltsi toimimiseks vajalikud annetused ja toetused on vabatahtlikud.
MAKSE SAAJA: MIIDURANNA KÜLASELTS
a/a EE397700771001500634

1. Isikuandmed
2. Kontaktandmed
3. Eelistused (vali rippmenüüst sobiv valik)

Võta ühendust

Henrik Põder
Miiduranna küla külavanem

kylavanem@miiduranna.ee
+372 527 5285

Miiduranna Külaselts
REG: 80377032
info@miiduranna.ee

Arveldusarved
AS LHV Pank
a/a EE397700771001500634